Logo
| Trainingsaanbod

Prijzen

 
Zoeken

Maatwerktrajecten

Wij kennen twee soorten van maatwerk:

[1] Korte termijn projecten
Dergelijke projecten lopen nooit langer dan een half jaar.

Wij verzorgen diverse werkzaamheden voor stichtingen, bedrijven, uitgeverijen en grote schoolinstellingen.

Mogelijke werkzaamheden:

 • Omzetten van toetsen in bijvoorbeeld het Word-formaat naar het WinToets-formaat. Dit kan veelal deels op basis van ons studententarief.
 • Opzetten metadatastructuur voor uw zelf op te zetten itembank(en).
 • Advisering bij het gebruik van open standaarden voor toetsen en andere leermiddelen, al dan niet in relatie met een elektronische leeromgeving.
 • Inbouwen van een importfilter voor toetsenbanken van derden (via xml, ascii, databaseformaat).
 • Training en begeleiding van toetsauteurs.
 • Advisering bij de opzet van contentbanken met leermiddelen.

Kosten begeleiding: vanaf € 79 per uur (excl. BTW). 
Kosten studentenwerk: vanaf € 20 per uur (excl. BTW).

Voorbeelden:

 • Omzetten van toetsen.
  Wij kunnen instellingen begeleiden bij het omzetten van traditioneel toetsmateriaal naar ons WinToetsformaat. Wij zetten in dat geval zelf alle toetsmateriaal om naar WinToetsformaat, meestal op basis van Worddocumenten.
  Voorbeelden: tientallen partners [1993-heden], ThiemeMeulenhoff [2012], Malmberg [2012], EPN en Noordhoff Uitgevers [2011-heden].
   
 • Bouwen van koppelingen met WinToets en Quayn.
  Meestal geschiedt dit op basis van open standaarden als IMS QTI NL, SCORM en IMS CP/AICC.
  Voorbeelden: alle elo's [2006-2009], Edu'Actief [2009], Magister [2009-heden], SOMtoday [2012-heden].
   
 • Uitvoeren eindchecks itembanken.
  Voordat bij uitgeverijen wintoetsen uitkomen, doen wij de eindcheck.
  Voorbeelden: Edu'Actief [2006-2009], ThiemeMeulenhoff [2011], NijghVersluys [2008-2009], Malmberg [2012].

Wilt u ook project aan ons voorleggen?
>> Stuur ons een e-mail met een beschrijving van uw wensen


[2] Lange termijn maatwerk
Wij begeleiden al sinds de begin jaren '90 groepen personen in instellingen langdurig bij allerlei onderwerpen. Enkele van onze projecten door de jaren heen:

 • Begeleiden van auteursteams van uitgeverijen bij het bouwen van toetsbanken.
  Voorbeeld 1: opleiden auteurs binnen uitgeverij Edu'Actief [2009].
  Voorbeeld 2: tientallen projecten bij uitgeverijen als Malmberg, EPN, Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff, Pelckmans, Edu'Actief, Essener, en veel meer [1993-heden].
   
 • Opzetten van een bruikbaar systeem voor het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal.
  Met deelnemers van diverse instellingen.
  Voorbeeld 1: project het Pabo Stenden Emmen en scholen binnen Vereniging Viviani [2008].
  Voorbeeld 2: verzorgen van een reeks opleidingen en een uitwisselsite voor scholen op Curaçao [2006].
  Voorbeeld 3: opzetten project 'digitaal adaptief rekenen' [2012-heden]
   
 • Verzorgen van een 'inspiratiebijeenkomst' bij een actueel ict-onderwerp.
  Voorbeeld 1: DROplus met zo'n 30 bijeenkomsten voor deelnemers 15 vo-scholen in Noord-Nederland [2002-2004].
  Voorbeeld 2: inspiratiebijeenkomsten directies CSG Groningen, CSG Lauwers College en meer [2009-heden].
   
 • Langdurig opleiden van e-coaches 'Digitaal toetsen'
  Al dan niet in combinatie van een elektronische leeromgeving.
  Voorbeeld 1: begeleiding toetsauteurs VMBO-project Flexaminering [2005-2006].
  Voorbeeld 2: opleiding docenten van besturen als Quadraam, AOC Friesland, CSG Groningen, Dunamare, OSG Singelland [2008-heden]
   
 • Begeleiden van examenbureaus en -instituten.
  Voorbeeld 1: examenbureau T&L MBO [2008-heden]
  Voorbeeld 2: medewerking GEA-project 'adaptief toetsen' met Citogroep, VU en KNAG [2007-heden]
   
 • Schrijven van lesmateriaal en cursusboeken.
  Voorbeeld 1: Diverse boeken voor Academic Service en Instruct [1995-heden]
  Voorbeeld 2: Handboek DigiBord & Didactiek [2009-heden]
  Voorbeeld 3: BoekTweePuntNul [2011]

Al deze projecten worden vormgegeven op basis van maatwerk.

Wilt u ook een project aan ons voorleggen?
>> Stuur ons een e-mail met een beschrijving van uw wensen


 

 

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl